Dynasty tietopalvelu Haku RSS Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue

RSS-linkki

https://ovph-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/official_decisions&show=30

Viranhaltijat

Viranhaltijat Viimeisin päätös
Hallintojohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Hallintoylilääkäri Ei julkaistuja päätöksiä
HR-johtaja 29.05.2024
Beslut forskningslov Päätös tutkimuslupahakemus Ammattitoiminnan valvonnan prosessit hoitotyöntekijöiden päihteiden väärinkäytössä
Hyvinvointialuejohtaja 14.06.2024
Forskningslov Beslut Tutkimuslupa päätös POLDEQUITY THL
Johtajaylihoitaja 12.06.2024
Beslut forskningslov Päätös tutkimuslupa Sairaanhoitajien kokemuksia rekrytointikäytännöistä
Johtajaylilääkäri Ei julkaistuja päätöksiä
Laatujohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Sektorijohtaja, ikäihmiset 19.06.2024
Uppdatering av beslut gällande RAIsoft huvudanvändare inom Österbottens välfärdsområde - Päätöksen päivitys RAIsoft pääkäyttäjyydestä Pohjanmaan Hyvinvointialueella
Sektorijohtaja, lapset, nuoret ja perheet Ei julkaistuja päätöksiä
Sektorijohtaja, työikäiset Ei julkaistuja päätöksiä
Sosiaalijohtaja 31.05.2024
Beslut forskningslov Päätös tutkimuslupahakemus Lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen-ohjelman vaikuttavuus ja kokemukset ohjelmast
Strategia- ja kehitysjohtaja 05.06.2024
Införande och användning av taligenkänning - Puheentunnistuksen käyttöönotto ja palvelu
Talousjohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Toimialajohtaja, asiakas- ja resurssikeskus Ei julkaistuja päätöksiä
Toimialajohtaja, koti- ja asumispalvelut 17.06.2024
Inlösen av Twig Embody 3G säkerhetsarmband - Twig Embody 3G Turvarannekkeiden lunastus
Toimialajohtaja, kuntoutus Ei julkaistuja päätöksiä
Toimialajohtaja, psykososiaaliset palvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Toimialajohtaja, sairaalapalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyskeskus Ei julkaistuja päätöksiä
Viestintäjohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
 
Aikuissosiaalityön päällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Alueellinen palvelupäällikkö (Maalahti, Korsnäs, Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki) Ei julkaistuja päätöksiä
Alueellinen palvelupäällikkö (Mustasaari, Vöyri) Ei julkaistuja päätöksiä
Alueellinen palvelupäällikkö (Vaasa, Laihia) Ei julkaistuja päätöksiä
Aluepalopäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Aluepalopäällikkö, komentotoimisto 10.06.2024
Sammutusauton hankinta 2024 Lapväärtti, lisäpäätös tilattuun autoon tehtävistä muutoksista - Anskaffning av släckbil 2024 Lappfjärd, tilläggsbeslut om ändringar i beställningen av bilen
Alueylihammaslääkäri, keski-etelä alue Ei julkaistuja päätöksiä
Alueylihammaslääkäri, pohjoinen alue Ei julkaistuja päätöksiä
Alueylihammaslääkäri, Vaasa-Laihia Ei julkaistuja päätöksiä
Alueylilääkäri, keski-etelä alue (LT) Ei julkaistuja päätöksiä
Alueylilääkäri, pohjoinen alue Ei julkaistuja päätöksiä
Alueylilääkäri, Vaasa-Laihia (KS) Ei julkaistuja päätöksiä
Apulaisylihammaslääkäri, keski-etelä alue Ei julkaistuja päätöksiä
Apulaisylihammaslääkäri, pohjoinen alue Ei julkaistuja päätöksiä
Apulaisylilääkäri, keski-etelä alue (SC-G) Ei julkaistuja päätöksiä
Apulaisylilääkäri, Vaasa-Laihia (KP) Ei julkaistuja päätöksiä
Asiakas- ja palveluohjauksen päällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Asiakasmaksuasiantuntija (MES) Ei julkaistuja päätöksiä
Asiakasmaksuasiantuntija (VS) Ei julkaistuja päätöksiä
Asiakaspalvelupäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Asiantuntija, vammaispalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Ensihoitopäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Hallinnollinen päällikkö (HY) 11.06.2024
Socialhandledartjänst - Sosiaaliohjaajan virka OVPH-15-86-24
Hallinnollinen päällikkö (KE-N) Ei julkaistuja päätöksiä
Hallintopäällikkö, sopimushallinta Ei julkaistuja päätöksiä
Hankejohtaja, Prima Botnia (SM) Ei julkaistuja päätöksiä
Hanketoimiston päällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Hankintajohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Henkilöstöasian päällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
HR-kehittämispäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Hyvinvointialueen valmiuspäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Iäkkäiden palvelujen päällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Johdon hallintopäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Johtaja, asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus Ei julkaistuja päätöksiä
Johtava hammaslääkäri, suun terveydenhuolto Ei julkaistuja päätöksiä
Johtava lääkäri, akuuttitoiminta Ei julkaistuja päätöksiä
Johtava lääkäri, diagnostiikka ja tukipalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Johtava lääkäri, lastentaudit Ei julkaistuja päätöksiä
Johtava lääkäri, medisiininen toiminta Ei julkaistuja päätöksiä
Johtava lääkäri, operatiivinen toiminta Ei julkaistuja päätöksiä
Johtava lääkäri, psykiatria Ei julkaistuja päätöksiä
Johtava lääkäri, toimintakyky Ei julkaistuja päätöksiä
Johtava lääkäri, yleislääketiede Ei julkaistuja päätöksiä
Johtava psykologi 20.05.2024
Upphandlingsbeslut av psykologtjänst 20 dagar till familjeteamet vid psykosociala centret, södra under tiden augusti-december 2024
Kehittäjä-sosiaalityöntekijä 07.06.2024
Beslut forskningslov Päätös tutkimuslupahakemus Perheen tukena - perhetyö lapsi- ja perhesosiaalityössä (PETU)
Kehittämispäällikkö, SOTE yhteiskustannukset Ei julkaistuja päätöksiä
Kehittämispäällikkö, TKI Ei julkaistuja päätöksiä
Kehittämissuunnittelija Ei julkaistuja päätöksiä
Kehittämisylilääkäri Ei julkaistuja päätöksiä
Kiinteistöjohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Kiinteistöpäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Koti- ja asumispalvelujen päällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Koulutus- ja perehdytyspäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Koulutusylilääkäri Ei julkaistuja päätöksiä
Kunnossapitopäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Lapsi- ja perhepalveluiden päällikkö 14.06.2024
Val av tjänsteinnehavare - Viranhaltijan valinta OVPH-13-80-24
Lapsi- ja perhesosiaalityön päällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Lastenkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Lastensuojelun päällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Maksuyksikön päällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Mielenterveys- ja päihdehuollon päällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Muutosjohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Muutosjohtaja hoitotyönalue Ei julkaistuja päätöksiä
Nuorisokodin johtaja, Kustaala Ei julkaistuja päätöksiä
Paloinsinööri Ei julkaistuja päätöksiä
Palomestari VIO Ei julkaistuja päätöksiä
Palotarkastusinsinööri Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluohjauksen ylilääkäri Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, apuvälinekeskus Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, fysiatrian yksikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, kuntoutuspalvelut, Lapset Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, sihteeripalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, sosiaali- ja kriisipäivystys Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelussuhdepäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Pelastusjohtaja, väestönsuojelu Ei julkaistuja päätöksiä
Pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Pelastuspäällikkö, pelastustoiminta Vaasa Ei julkaistuja päätöksiä
Pelastuspäällikkö, yhteiset palvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Projektipäällikkö, yleishallinto Ei julkaistuja päätöksiä
Rakennuttamispäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Resurssinhallintapalveluiden päällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Riskienhallintapäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Sairaala-apteekkari, apteekkipalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Sairaalainsinööri Ei julkaistuja päätöksiä
Talouspäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Taloussuunnittelupäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Tarkastaja, laatu ja valvonta (BL) Ei julkaistuja päätöksiä
Tarkastaja, laatu ja valvonta (HS) Ei julkaistuja päätöksiä
Tarkastaja, laatu ja valvonta (JaS) Ei julkaistuja päätöksiä
Tarkastaja, laatu ja valvonta (JuS) Ei julkaistuja päätöksiä
Tarkastaja, laatu ja valvonta (KA) Ei julkaistuja päätöksiä
Tarkastaja, laatu ja valvonta (LM) Ei julkaistuja päätöksiä
Tarkastaja, laatu ja valvonta (VG) Ei julkaistuja päätöksiä
Tarkastaja, laatu ja valvonta (WK) Ei julkaistuja päätöksiä
Tarkastuspäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Tietohallintojohtaja (HP) Ei julkaistuja päätöksiä
Tietohallintojohtaja (TK) Ei julkaistuja päätöksiä
Tietosuojapäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Tutkimus- ja kehittämisylihoitaja Ei julkaistuja päätöksiä
Työnjohtaja, turvallisuusyksikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Työsuojelupäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Valvonnan päällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Vammaispalvelun asumisen ja päiväaikaisen toiminnan päällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Vammaispalvelupäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Vammaisten tuki- ja osaamiskeskuksen päällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
vs. Alueylihammaslääkäri / Apulaisylihammaslääkäri, Vaasa-Laihia Ei julkaistuja päätöksiä
Vt. pelastusjohtaja 07.06.2024
Pelastuslaitoksen ajoneuvon käyttö
Vuokrauspäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Ylihammaslääkäri, suu- ja leukakirurgia Ei julkaistuja päätöksiä
Ylihoitaja, akuuttisairaala Ei julkaistuja päätöksiä
Ylihoitaja, asiakas- ja palveluohjaus Ei julkaistuja päätöksiä
Ylihoitaja, asumispalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Ylihoitaja, avokuntoutus Ei julkaistuja päätöksiä
Ylihoitaja, diagnostiikka, tukipalvelut ja hoito-osastot Ei julkaistuja päätöksiä
Ylihoitaja, erikoissairaanhoidon hoito-osastot Ei julkaistuja päätöksiä
Ylihoitaja, hoito-osastot Ei julkaistuja päätöksiä
Ylihoitaja, kotiin annettavat palvelut 28.05.2024
Beslut forskningslov Päätös tutkimuslupahakemus Kotihoidon henkilöstön pitovoimaan vaikuttavat tekijät Pohjanmaan hyvinvointialueella
Ylihoitaja, lapsi- ja perhepalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Ylihoitaja, psykososiaaliset palvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Ylihoitaja, SAIR yhteiskustannukset Ei julkaistuja päätöksiä
Ylihoitaja, sairaalapalvelut, sosiaali- ja terveyskeskus Ei julkaistuja päätöksiä
Ylihoitaja, sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, akuuttilääkärit Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, gastroenterologia Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, gastrokirurgia Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, geriatria Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, geriatria, pohjoinen alue Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, hematologia Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, ihotaudit Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, infektio Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, kardiologia Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, keuhkotaudit Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, kirurgia Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, kliininen fysiologia ja Isotooppi lääketiede Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, knk lääkärit Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, lastenpsykiatria Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, naistentaudit ja synnytykset Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, nefrologia Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, neurologia Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, nuortenpsykiatria Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, onkologia Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, op-anestesia Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, ortopedia Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, sisätaudit/endokrinologia Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, terveskeskus Pietarsaari Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, urologia Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, yleiskirurgia Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, yleislääketieteen lääkärit 2, keskinen-eteläinen Ei julkaistuja päätöksiä
Ylilääkäri, yleislääketieteen lääkärit 3, Vaasa Laihia Ei julkaistuja päätöksiä
 
Apulaisosastonhoitaja, Tehohoidon ja -valvonnan osasto Ei julkaistuja päätöksiä
Apulaisosastonhoitaja, terveydenhuolto ja sairaanhoito Laihia, Vähäkyrö Ei julkaistuja päätöksiä
Johtava ohjaaja, Kreivinkoti Ei julkaistuja päätöksiä
Johtava ohjaaja, nuorisoasemat Klaara & Fiilis Ei julkaistuja päätöksiä
Johtava ohjaaja, Päiväkeskus pohjoinen alue Ei julkaistuja päätöksiä
Johtava ohjaaja, Päiväkeskus Vaasa Ei julkaistuja päätöksiä
Johtava ohjaaja, Purotien palveluyksikkö, Närpiö Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva osastonhoitaja, akuuttisairaala, leikkaustoiminta Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva osastonhoitaja, dialyysihoito, H0 Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva osastonhoitaja, dialyysihoito, sisätautien, keuhkotautien ja neurologian poliklinikat Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva osastonhoitaja, ikäihmisten terveyspalvelut & hoitotarvikkeet Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva osastonhoitaja, kirurginen poliklinikka ja skopiayksikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva osastonhoitaja, kirurginen toiminta Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva osastonhoitaja, korva-, nenä-, ja kurkkutautien poliklinikka, silmäyksikkö ja ihotautien poliklinikka Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva osastonhoitaja, medisiininen toiminta Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva osastonhoitaja, radiologian yksikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva osastonhoitaja, sisätautien, neurologian ja keuhkotautien poliklinikat Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva osastonhoitaja, sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva osastonhoitaja, suun terveydenhuolto Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva osastonhoitaja, synnytys- ja naistentautien osasto Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva osastonhoitaja, syöpätautien poliklinikka ja päiväosasto sekä sädehoito Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva osastonhoitaja, yleislääketieteen hoito-osasto Pietarsaari Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva osastonhoitaja, yleislääketieteen hoito-osasto Vaasa Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, aikuissosiaalityö, työkyvyn ja työllistämisen tuki Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, asiakas- ja resurssikeskus Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, asumispalvelut eteläinen alue Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, asumispalvelut keskinen alue Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, avokuntoutus Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, eteläinen alue Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, HEBO keskinen alue Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, HEBO pohjoinen alue Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, HEBO yhteiskustannukset Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, ikäihmisten sosiaalipalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, koulukuraattori- ja psykologipalvelut Vaasa Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, Osallisuuden tuki, asumispalvelut, suomenkieliset Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, Osallisuuden tuki, lasten palvelut 13.06.2024
Vakanssien muutos Berga asumisyksikössä
Koordinoiva palveluesimies, Osallisuuden tuki, päivä- ja työtoiminta 12.06.2024
Päätös sijaisuudesta oman työn ohella, Marita Holmlund, Mäkihovi asumisyksikkö
Koordinoiva palveluesimies, Osallisuudentuki, keskinen ja eteläinen alue 06.06.2024
Beslut om vikariat vid sidan av det egna arbetet, Mikaela Norrteir, Sydboda boendeservice och dagverksamhet
Koordinoiva palveluesimies, Osallisuudentuki, pohjoinen alue Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, pohjoinen alue Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, resurssihallinta yksikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, resurssihallinta yksikkö, etelä, pohj. Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, ruotsinkieliset kuraattorit Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, sihteeripalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, sosiaalihuollon resurssiyksikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Koordinoiva palveluesimies, suomenkieliset kuraattorit Ei julkaistuja päätöksiä
Kotihoidon johtaja, HEBO yhteiskustannukset Ei julkaistuja päätöksiä
Kotihoidon ohjaaja, Laihia Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja tukipalvelut, hoitotyön resurssiyksikkö 9 Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, äitiys- ja ehkäisyneuvola keskinen ja pohjoinen alue Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, äitiys- ja ehkäisyneuvola Vaasa - Laihia Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, äitiyspoliklinikka ja naistentautien poliklinikka Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, akuuttipsykiatrian osasto Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, diabetesyksikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, dialyysihoito, H0 Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, erikoissairaanhoidon poliklinikat, Pietarsaari Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, erityisgeriatrinen osasto, H5 Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, fysiatrian yksikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, hammashuolto keski-etelä Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, hammashuolto pohjoinen Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, hammashuolto, Kaskinen Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, hammashuolto, Maalahti-Korsnäs Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, hammashuolto, Närpiö Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, hammashuolto, Vaasa-Laihia Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, hoitoringit ja hengityshalvauspotilaat Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, hoitotyön resurssiyksikkö 1, VKS Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, hoitotyön resurssiyksikkö 10 Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, hoitotyön resurssiyksikkö 11 Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, hoitotyön resurssiyksikkö 2, VKS Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, hoitotyön resurssiyksikkö 3, VKS Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, hoitotyön resurssiyksikkö 4, Vaasa Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, hoitotyön resurssiyksikkö 5 Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, hoitotyön resurssiyksikkö 6 Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, hoitotyön resurssiyksikkö 7 Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, hoitotyön resurssiyksikkö 8 Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, kirurginen osasto H4, kir 1 Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, kirurginen osasto H4, kir 2 Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, kirurginen osasto H4, kir 3 Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliininen neurofysiologia Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, kotikuntoutus Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, kotisairaala Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, kouluterveydenhuolto Vaasa - Laihia Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, kouluterveydenhuolto, keskinen ja eteläinen alue Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, kouluterveydenhuolto, pohjoinen alue Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, kuntoutuspalvelut, aikuiset Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, lastenneuvola keskinen ja eteläinen alue Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, lastenneuvola pohjoinen alue Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, lastenneuvola Vaasa - Laihia Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, lastenpoliklinikka, lastenneurologian yksikkö, Pietarsaari Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, lastenpsykiatrian poliklinikka ja osasto Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, leikkausosasto, anestesiapuoli Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, leikkausosasto, instrumenttipuoli Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, Malmin päivystys Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, nuorisopsykiatrian poliklinikka ja osasto, H8 Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, opetushammashoitola Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, opiskeluterveydenhuolto Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, Osaamiskeskus, kuntoutuspalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, päihdepsykiatrian osasto H7 Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, päiväkirurgia Y2 Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, päivystysosasto Y1A Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, palvelupiste Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, psyk. tutkimus- ja kuntoutusosasto Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, psykiatrian poliklinikka Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, R41 psykiatrian poliklinikka Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, radiologian yksikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, sädehoito-osasto Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, sisätautien ja neurologian sekä syöpä- ja veritautien osastot Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, suu- ja leukasairauksien poliklinikka Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, suun terveydenhuolto, Pietarsaari, Luoto, Pedersöre, Uusikaarlepyy Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, suun terveydenhuolto, Vaasa-Laihia Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, suun terveydenhuolto, Vaasa-Vähäkyrö, suupoli Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, sydänasema Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, sydänosasto Y1B Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, tehohoidon ja -valvonnan osasto Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, terveydenhuolto ja sairaanhoito Kaskinen Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, terveydenhuolto ja sairaanhoito Laihia, Vähäkyrö Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, terveydenhuolto ja sairaanhoito Mustasaari Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, terveydenhuolto ja sairaanhoito Närpiö Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, terveydenhuolto ja sairaanhoito Pietarsaari, Pedersöre, Luoto Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, terveydenhuolto ja sairaanhoito Uusikaarlepyy Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, terveydenhuolto ja sairaanhoito Vaasa Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, toimenpideyksikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, vaativan kuntoutuksen osasto H5 Vaasa Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, välinehuolto Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, yhteispäivystys Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, yleislääketieteen osasto 1, Pietarsaari Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, yleislääketieteen osasto 1, Vaasa Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, yleislääketieteen osasto 2, Pietarsaari Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, yleislääketieteen osasto 2, Vaasa Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, yleislääketieteen osasto 3, Pietarsaari Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, yleislääketieteen osasto 3, Vaasa Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, yleislääketieteen osasto 4, Vaasa Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, yleislääketieteen osasto, Laihia Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, yleislääketieteen osasto, Maalahti Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, yleislääketieteen osasto, Mustasaari Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, yleislääketieteen osasto, Närpiö Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, yleislääketieteen osasto, Uusikarlepyy Ei julkaistuja päätöksiä
Osastonhoitaja, yleislääketieteen osasto, Vöyri Ei julkaistuja päätöksiä
Päihdeklinikan esimies, Pixne-klinikka Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, asiakas- ja palveluohjaaminen Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Bennäs asumispalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Hedbo Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, iltapäivä- ja lomahoito Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Intek päivätoiminta Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Keva-koti ja Stella Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Kivikoto Vaasa Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Korallen asumispalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, kotihoito Kristiinankaupunki Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, kotihoito Kronoby Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, kotihoito Maalahti-Korsnäs Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, kotihoito Mustasaari 1 Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, kotihoito Mustasaari 2 Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, kotihoito Mustasaari 3 Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, kotihoito Närpiö-Kaskinen Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, kotihoito Pietarsaari alue 1 (DS) Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, kotihoito Pietarsaari alue 1 (KA) Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, kotihoito Pietarsaari alue 2 Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, kotihoito Uusikaarlepyy Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, kotihoito Vaasa alue 1 Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, kotihoito Vaasa alue 2 Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, kotihoito Vaasa alue 3 Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, kotihoito Vaasa alue 4 Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, kotihoito Vaasa alue 5 Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, kotihoito Vaasa alue 6 Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, kotihoito Vöyri Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, kotihoito, toke Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Kotilinna ja Veturi Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Kristallen asumispalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Kultapiha Vaasa Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Kvadria päivätoiminta Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Kvalita tukiasumispalvelu Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Lövlunden-Malm asumispalvelut/tukiasumispalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Lyran asumisyksikkö Maalahti Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Mäkihovi Vaasa Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Merituuli asumispalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Merituuli ja Purje Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Närboda-Nygränd asumispalvelut/päivätoiminta Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Nyboda päivätoiminta Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Päivätoiminta Majakka, Vaasa Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, päivätoiminta Meritähti, Vaasa Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, perhetyö, keskinen alue Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, perhetyö, pohjoinen ja eteläinen alue Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, psykiatrian aikuisvastaanotto ja päiväosasto, Pietarsaari Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Puistokoti, Vaasa Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Purohovi, Vaasa Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Sandåkers asumispalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Solsidan, Regnbågen, Kruunupyy Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, sosiaalihuollon resurssiyksikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Sydboda asumispalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluesimies, Treklövern asumispalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluvastaava, Koivusilta päivätoiminta Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluvastaava, Toukoranta asumispalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluvastaava, Veturi päivätoiminta Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikköjohtaja, psykososiaalinen keskus, etelä Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikköjohtaja, psykososiaalinen keskus, keskinen Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikköjohtaja, psykososiaalinen keskus, pohjoinen Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön johtaja, päihdepsykiatrian osasto H7 Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Åldersro palvelukeskus Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Alvina-palvelutalo Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Aspgården Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Elvira Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Esselunden Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Fyrrykartano Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Hakalehto Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Hanneskoti Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Heimbo Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Helmiina Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Himalaja, Venny ja Elvi Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Koivurinne, Aurinkorinne Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Kotiranta Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Krannila Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Kristiinakoti Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Lärknäs TPA Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Lönngården, Rosengården (D), Tallmogården Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Malminkartano A ja B, Majakkakoti Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Mariakoti Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Marielund Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Pedersheim (Selma ja Frida) Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Pörtehemmet Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Präntöön helmi Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, psykososiaalinen kuntoutus ja palveluohjaus, Vaasa Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Purmohemmet Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Ruukinkartano, Wilhelmiina ja Emma Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Sandbo Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Sandlunden, Roslunden Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Solängen Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Solgård TPA, LAY Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Svea och Ivar Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Villa Åke Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Villa Alina och Efraim, Göta ja Holger Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Villa Rosa ja Holger Ei julkaistuja päätöksiä
Palveluyksikön päällikkö, Westerkoti, Emiliacentret Ei julkaistuja päätöksiä
Perhehoidon johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
vs. Koordinoiva osastonhoitaja, lastentaudit Ei julkaistuja päätöksiä
vs. Palveluesimies, Kronan asumispalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
vt. Palveluesimies, kotihoito Perdersöre, Luoto ja optimointtikeskus Pietarsaari Ei julkaistuja päätöksiä